Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

8806 6186
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viaglamorous glamorous
6953 97fa 500

rai-r:

@tealereynolds/instagram

Reposted fromerial erial viapouler pouler
lolalove
4369 8a8d 500
Reposted fromkarahippie karahippie viapouler pouler

March 08 2017

lolalove
8268 454b
Reposted fromnyaako nyaako viaCiupus Ciupus
lolalove
1414 7b6f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
2154 bc94 500

kniivila:

This mushroom is doing its best

Reposted frompiecesofbird piecesofbird viaretaliate retaliate
7367 1220 500
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viapouler pouler

February 26 2017

lolalove
5612 8eca 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapimpmyheart pimpmyheart
lolalove
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viapl pl
lolalove
Nie ma rozstań z godnością, niemal zawsze ktoś jest skrzywdzony, zraniony i kopnięty w dupę, czego skutki ciągną się za nim czasami do końca życia.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaglamorous glamorous
3821 0cd3 500
Reposted fromwestwood westwood viapimpmyheart pimpmyheart
lolalove
6254 3e8e 500
standard
Reposted fromdestienne destienne viapimpmyheart pimpmyheart

January 27 2015

lolalove
Dla niego jesteś taka jaka być powinnaś, bo nie ma na świecie faceta, który siedziałby z dziewczyną, która go nie interesuje. Kiedy to kwestionujesz, to nie tylko mówisz o sobie źle. Przede wszystkim mówisz mu, że jest totalnym bezguściem, bo podoba mu się brzydki i zepsuty samochodzik.
— Volant
Reposted frommadeliine madeliine viazabolandia zabolandia

January 03 2015

lolalove
3742 e058
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viafuckyoulittle fuckyoulittle

December 27 2014

lolalove
Reposted frombluuu bluuu viazabolandia zabolandia

December 14 2014

lolalove
7951 0cbb
Reposted fromconjugated conjugated viapouler pouler
3125 3b94 500
Reposted fromnoirceur noirceur viazabolandia zabolandia
lolalove
8102 f333 500
Reposted fromaniczorka aniczorka viapouler pouler

November 29 2014

lolalove
Tak, możesz być dla mnie wszystkim. Wierzę w Ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Witkacy, "622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta"
Reposted fromsarson sarson viazabolandia zabolandia
lolalove
W pewnym momencie możesz spotkać kogoś, kto będzie dla Ciebie doskonały, w najmniejszych molekułach zaprojektowany by być Twoim największym skarbem i źródłem radości. Ta osoba może albo całkowicie Cię uszczęśliwić, albo totalnie zmiażdżyć.
— Radek Kolago
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viazabolandia zabolandia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl