Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2018

lolalove
0063 448e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
lolalove
0064 9f71
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 20 2018

lolalove
4864 a271 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viasouporn souporn

March 10 2018

lolalove
0141 093b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazabka zabka
lolalove
1004 504c 500
Reposted fromczinok czinok viapl pl

February 11 2018

lolalove

June 19 2017

lolalove
5897 6ce1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapouler pouler

May 31 2017

lolalove
Tryb bycia polega na akceptacji świata takim, jakim jest. Nie chodzi tu o bierne poddanie się losowi, lecz o zaakceptowanie faktu, że w danym momencie jesteś w takiej, a nie innej sytuacji. Pozwala to osiągnąć większy spokój umysłu i lepsze zdrowie.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
lolalove
8138 b2f7 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viazabka zabka
lolalove
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viapouler pouler

April 16 2017

lolalove

Myślę, że ciągnięcie naszej znajomości stało się pozbawione najmniejszego sensu. To tak, jakbyśmy porywali się na podarowanie sobie bomb atomowych zawiniętych w ozdobny papier z kokardą. Tylko czekać na wybuch. Ty żyjesz w tej toksycznej niepewności, ja też. Możemy albo się wycofać, albo narazić na zniszczenie nie tylko nas samych, ale też wszystkich ludzi z naszego otoczenia. Nie bądźmy egoistami. Nie wywołujmy kataklizmu.

Reposted fromperseweracje perseweracje viaglamorous glamorous

April 13 2017

lolalove
2503 b0ad
Reposted frombeyooonce beyooonce viapouler pouler
lolalove
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viapouler pouler

April 04 2017

lolalove
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka
lolalove
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
Reposted frombadgirl badgirl viaglamorous glamorous

April 01 2017

lolalove
1444 90f9 500
4460 a2b2 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszalony-virus szalony-virus
lolalove
6145 7a0f 500
lolalove
4798 3cd2
lolalove
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl