Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

lolalove

Myślę, że ciągnięcie naszej znajomości stało się pozbawione najmniejszego sensu. To tak, jakbyśmy porywali się na podarowanie sobie bomb atomowych zawiniętych w ozdobny papier z kokardą. Tylko czekać na wybuch. Ty żyjesz w tej toksycznej niepewności, ja też. Możemy albo się wycofać, albo narazić na zniszczenie nie tylko nas samych, ale też wszystkich ludzi z naszego otoczenia. Nie bądźmy egoistami. Nie wywołujmy kataklizmu.

Reposted fromperseweracje perseweracje viaglamorous glamorous

April 13 2017

lolalove
2503 b0ad
Reposted frombeyooonce beyooonce viapouler pouler
lolalove
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viapouler pouler

April 04 2017

lolalove
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka
lolalove
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
Reposted frombadgirl badgirl viaglamorous glamorous

April 01 2017

lolalove
1444 90f9 500
4460 a2b2 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszalony-virus szalony-virus
lolalove
6145 7a0f 500
lolalove
4798 3cd2
lolalove
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
lolalove
4218 f9e7

March 19 2017

8806 6186
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viaglamorous glamorous
6953 97fa 500

rai-r:

@tealereynolds/instagram

Reposted fromerial erial viapouler pouler
lolalove
4369 8a8d 500
Reposted fromkarahippie karahippie viapouler pouler

March 08 2017

lolalove
8268 454b
Reposted fromnyaako nyaako viaCiupus Ciupus
lolalove
1414 7b6f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
2154 bc94 500

kniivila:

This mushroom is doing its best

Reposted frompiecesofbird piecesofbird viaretaliate retaliate
7367 1220 500
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viapouler pouler

February 26 2017

lolalove
5612 8eca 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapimpmyheart pimpmyheart
lolalove
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl